Povinné ručení pojistné podmínky

Pracovní nasazení

V České republice fungují specializované pojišťovny na povinné ručení, které svým klientům nabízí i celou řadu dalších pojistných ochran týkajících se motorových vozidel.  Již dlouhodobě si každý vlastník motorového vozidla, který musí platit povinné ručení, může mezi nimi vybírat. I když se jedná o zákonem stanovené povinné pojištění, existuje určité procento v pojistném, které si mohou stanovit pojišťovny sami. Tím se otevírá prostor pro konkurenční prostředí. Na základě toho si klienti mohou vybrat pojišťovny nabízející povinné ručení. Jejich nabídky se obvykle liší především pojistnými podmínkami. Pojistné podmínky si stanovují pojišťovny sami na základě jejich komerční strategie. Hlavním cílem je získání co nejvíce klientů. S počtem klientů rostou i možnosti pojišťoven zvýhodnit pojistné podmínky svým klientům.

Povinné ručení pojistné limity

Pojišťovny na povinné ručení se také liší tím, jaké nabízí svým klientům pojistné limity. Pojistné limity jsou důležité pro případné odškodnění při vzniku škody. Limity jsou stanoveny různé, záleží, na co jsou určeny. Existují pojistné limity s různou mírou spoluúčasti, ale v některých případech i bez spoluúčasti tzn., že v případě likvidace škody v některých případech pojišťovna uhradí celou vzniklou škodu.  Povinné ručení pojistné limity jsou přesně definovány v pojistné smlouvě, kterou máte uzavřenou s vybranou pojišťovnou.

Povinné ručení pojistné plnění

Povinné ručení pojistné plnění vychází právě ze sjednaných pojistných limitů. Pokud dojde ke škodě, musí se pojišťovně neprodleně nahlásit, poté je na řadě likvidátor škod. Jeho úkolem je stanovení a vyčíslení případné škody na pojištěném motorovém vozidle. Pokud bude toto stanoveno a bude přiznáno odškodné, je na řadě finanční odškodnění pojištěného klienta a to do stanovené doby, dle pojistné smlouvy.

Povinné ručení je povinností každého majitele auta, povinné ručení i pro auta značky ŠKODA, kalkulace povinného ručení,